Erediensten.
De erediensten worden doorgaans elke zondagochtend gehouden en beginnen om 9:30uur.
Het spreekt vanzelf dat ook u van harte welkom bent!
Agenda:      
Datum Aanvang
4 november 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Dhr. U. Zwaga, Mantgum
Judith Poelstra
Johan Luinstra
Geert Luinstra
Onderhoud Gebouwen
Karin Mulder-Boersma
    Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een lekker kopje koffie te drinken.
Tevens vragen we u wat fruit mee te nemen voor het Aanloophuis.
11 november 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Dr. L. Mietus, Monnickendam
Rinneke Mosselman
Mirjam Smit
Dhr. Zijlstra
Binnenlands Diaconaat
B.A. Wiersma-Zijlstra
18 november 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Maj. F. v.d. Werf, Leeuwarden
Peter Sjoerdsma
Laurens Eijgelaar
Dhr. Wagenaar
Aanloophuis
Robert-Jan Luinstra
    Het accent van deze dienst ligt op "leren".
25 november 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Ds. L. Oost, Wergea
Robert-Jan Luinstra
Luuk Duursma
Geert Luinstra
Bloemendienst
Pieter Zijlstra
    In deze dienst gedenken wij hen die ons ontvallen zijn.
2 december 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Mevr. J. Doornebal, Haarzuilens
Alie Bouma
Hibbe Wiersma
Dhr. Zijlstra
Onderhoud Gebouwen
Mirjam Smit
    Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een lekker kopje koffie te drinken.
Tevens vragen we u wat fruit mee te nemen voor het Aanloophuis.
9 december 9:30 Voorganger:
Collecte:
Kinderoppas:
Themadienst uitgevoerd door The Young Christian Singers
Orgelfonds
Jetske Terpstra / Rimy Bouma
Vrije Evangelische Gemeente
Gesitueerd in Leeuwarden sinds 1858